Animació 2D/3D i Videojoc | Bachelor’s program

Converteix la teva passió en la teva professió!

Desenvolupa el teu potencial creatiu i converteix-te en un professional de la imatge de síntesi en els àmbits de l’Animació 2D/3D, el cinema i els videojocs.

Dates

D’octubre a juny

Modalitat

Presencial

Idioma

Castellà

Duració

4 anys

Doble titulació

Crèdits

240 ECTS

Presentació

La indústria de l’Animació ha sortit reforçada de la pandèmia. Segons l’Informe Resiliència en l’Animació, impulsat pels Premis Quirino, el sector de l’Animació iberoamericana ha mantingut el seu ritme de producció al 100% durant l’últim any. L’Animació compta amb una excel·lent projecció dins del món audiovisual.
Vols dedicar-te al que sempre has desitjat? A L’Idem t’oferim una formació integral en les diferents especialitzacions de l’Animació. El primer curs està dedicat a entendre la cadena de producció i adquirir una formació artística i tècnica transversal. A partir del segon curs, l’estudiant s’especialitza en les àrees de la producció segons les seves capacitats i interessos: Animació 2D/3D, 3D Generalista o Art.

Metodologia

Treballem en grups de classe reduïts per tal de garantir la formació personalitzada per a cada estudiant i, alhora, fomentar la col·laboració, el treball en equip i la creativitat. Apliquem una metodologia dinàmica que prioritza l’aplicabilitat real dels aprenentatges adquirits i ensenya a posar-los en práctica amb exigència i rigor.

1.

Excel·lència acadèmica

Adquirir una formació artística i tècnica transversal en el món de l’Animació per afrontar amb èxit qualsevol projecte professional.

2.

Orientació al món laboral

El 92% dels nostres graduats s’integra amb èxit al mercat laboral en finalitzar els seus estudis.

3.

Connexió amb la indústria

Reconeguts estudis internacionals col·laboren amb la nostra escola en l’actualització del projecte pedagògic i el reclutament dels nostres estudiants.

4.

Formació pràctica

Basada en projectes que reprodueixen l’entorn real d’un estudi i fomenten el treball en equip, la capacitat de lideratge i la creativitat.

Pla d’estudis – Bachelor’s program en Animació 2D/3D i Videojocs

1r CURS

ASSIGNATURES

 • Dibuix d’Animació (5 ECTS): Dotar als alumnes d’un profund coneixement dels fonaments bàsics del dibuix d’Animació i el Concept Art.
 • Animació 2D (6 ECTS): Adquirir una bona base tècnica d’Animació 2D. Aprendre a manejar el programari Toon Boom Harmony i realització de petites animacions.
 • Animació 3D (3 ECTS): Aprendre a manejar el programari Autodesk Maya de manera eficaç i fluida. Realització d’animacions de petits objectes i personatges bípedes.
 • Història de l’art (5 ECTS)
 • Dibuix artístic (6 ECTS): Adquisició de fonaments bàsics del dibuix artístic, la perspectiva i l’anatomia.
 • Anàlisi i teoria de la imatge (4 ECTS)
 • Arts plàstiques (6 ECTS): Adquisició de fonaments tècnics d’expressió artística per a potenciar la creativitat i l’expressivitat de l’estudiant.
 • Modelatge 3D (6 ECTS): Iniciació al modelatge amb el programari Autodesk Maya. Creació de mapatge UV. Iniciació a la il·luminació amb tres punts de llum. Familiarització amb el flux de treball d’una producció.
 • Informàtica i infografia (4 ECTS): Aprendre a manejar el programari de creació digital, retoc fotogràfic i edició de vídeo.
 • Taller de creativitat (2 ECTS)
 • Storyboard (3 ECTS)
 • Idiomes: francès / espanyol / anglès 3×2 (6 ECTS)

MÒDULS

 • Exercici lliure (2 ECTS)
 • Escultura – Modelatge (1 ETCS): Mòdul de dues setmanes de creació de personatges en escultura real partint d’un disseny propi o pres de referència com a Fan art.
 • Fotografia (1 ETCS)

TOTAL de 60 ECTS

2n CURS

ASSIGNATURES – PRE-ESPECILIZACIÓ ANIMACIÓ 2D/3D

 • Animació 2D (13 ECTS): Adquisició de domini avançat de programari Toon Boom Harmony i realització d’animacions complexes. Introducció al cut-out i al rigging de personatges.
 • Animació 3D (13 ECTS): Adquisició de coneixements sobre la mecànica del cos, arcs i rotacions.
 • Dibuix i estudi del moviment (5 ECTS)
 • Matte painting (2 ECTS)
 • Storyboard (5 ECTS)
 • Cultura de l’Animació (5 ECTS)
 • Postproducció de vídeo (4 ECTS): Aprendre a manejar el programari Adobe After Effects creació d’efectes i animacions sobre material audiovisual de manera professional.
 • Soundtrack i disseny de so (1 ECTS)
 • Idiomes: espanyol o francès / anglès 3×2 (6 ECTS)

MÒDULS

 • Disseny de fons (1 ECTS)
 • Aquarel·la (1 ECTS)
 • Videojocs Nivell 1 Unity (1 ECTS)
 • Projecte personal (3 ECTS)

TOTAL de 60 ECTS

ASSIGNATURES – PRE-ESPECILIZACIÓ 3D GENERALISTA

 • 3D Generalista (14 ECTS): Optimització de l’espai de treball o interfície. Modelatge amb Quad Topology, preparat per a animació o videojoc, tilling UVs i il·luminació de producte i d’espai interior. Workflow no lineal d’una producció.
 • VFX (6 ECTS): Iniciació a la creació d’efectes visuals, com a fluids, dinàmiques de roba i col·lisions i fractures d’objectes.
 • Modelatge orgànic 3D (6 ECTS): Escultura digital en l’aprofundiment d’anatomia i creació de props, tant realistes com estil cartoon.
 • Dibuix i estudi del moviment (4 ECTS)
 • Matte painting (2 ECTS)
 • Storyboard (5 ECTS)
 • Cultura de l’Animació (5 ECTS)
 • Postproducció de vídeo (6 ECTS): Afegir els últims efectes i nivells de lluminositat, saturació i color a un vídeo.
 • Soundtrack i disseny de so (1 ECTS)
 • Idiomes: francès o espanyol / anglès 3×2 (6 ECTS)

MÒDULS

 • Nuke (1 ECTS): Iniciació al maneig de Nuke, el programari més utilitzat en la postproducció cinematogràfica.
 • Videojocs Nivell 1 (1 ECTS): Familiarització amb l’entorn Unity, creació de materials per a motor de render en RealTime. Optimització de geometria i atles de mapatge UV.
 • Projecte personal (3 ECTS)

TOTAL de 60 ECTS

ASSIGNATURES – PRE-ESPECILIZACIÓ ART

 • Animació 2D (10 ECTS)
 • Dibuix d’Animació (8 ECTS)
 • Modelatge orgànic 3D (6 ECTS)
 • Dibuix i estudi del moviment (4 ECTS)
 • Matte painting (2 ECTS)
 • Storyboard (6 ECTS)
 • Cultura de l’Animació (5 ECTS)
 • Postproducció de vídeo (6 ECTS)
 • Soundtrack i disseny de so (1 ECTS)
 • Idiomes: francès o espanyol / anglès 3×2 (6 ECTS)

MÒDULS

 • Disseny de fons (1 ECTS)
 • Aquarel·la (1 ECTS)
 • Videojocs Nivell 1 Unity (1 ECTS)
 • Projecte personal (3 ECTS)

TOTAL de 60 ECTS

3r CURS

ASSIGNATURES – ESPECIALIZACIÓ ANIMACIÓ 2D/3D

 • Animació 2D (18 ECTS): Perfeccionament de la manipulació de programari específic. Iniciació al acting, expressions facials i biomecànica de personatges.
 • Animació 3D (18 ECTS): Perfeccionament de coneixements sobre mecànica de cos. Iniciació a les expressions facials i la sincronització de lip sync.
 • Preparació del showreel (1 ECTS)
 • Acting per a animadores (4 ECTS)
 • Guió (1 ECTS)
 • Gestió de producció (1 ECTS)
 • Idiomes: francès o espanyol / anglès 3×2 (6 ECTS)
 • Pràctiques en empresa (9 ECTS)

MÒDULS

 • Acting en Animació 3D (1 ECTS)
 • Acting en Animació 2D (1 ECTS)

TOTAL de 60 ECTS

ASIGNATURES – ESPECILIZACIÓ 3D GENERALISTA

 • Modelatge 3D (9 ECTS): Perfeccionament del modelatge realista. Realització de projectes conjunts.
 • Texturitzat i rendering (6 ECTS): Aprofundiment en la il·luminació de producte. Creació d’imatges amb diverses gammes cromàtiques. Expressió d’emocions a través de la llum, tant d’interior com d’exterior.
 • Modelatge orgànic 3D (6 ECTS): Aprofundiment en l’escultura digital realista. Realització de projectes conjunts.
 • Rigging (9 ECTS): Iniciació al rigg de props. Creació de rigg per a personatges. Creació de rigging facial per a personatges.
 • VFX (9 ECTS): Aprofundiment en la creació d’efectes visuals, com a fluids, dinàmiques de roba i col·lisions i fractures d’objectes.
 • Preparació del showreel (1 ECTS)
 • Guió (1 ECTS)
 • Gestió de producció (1 ECTS)
 • Idiomes: francès o espanyol / anglès 3×2 (6 ECTS)
 • Pràctiques en empresa (9 ECTS)

MÒDULS

 • Composition amb Nuke (1 ECTS): Domini avançat de Nuke, el programari més utilitzat en la postproducció cinematogràfica.
 • Videojocs Nivell 1 Unreal (2 ECTS): Familiarització amb l’entorn Unreal, creació de materials per a motor de render en RealTime. Optimització de geometria i atles de mapatge UV.

TOTAL de 60 ECTS

ASSIGNATURES – ESPECIALITZACIÓ ART

 • Character design (13 ECTS)
 • Digital painting / Concept Art (12 ECTS): Reforç dels coneixements bàsics de pintura digital i dibuix. Desenvolupament de tècniques i habilitats específiques del concept art.
 • Modelat orgànic 3D (6 ECTS)
 • Storyboard (6 ECTS)
 • Dibuix de model (3 ECTS)
 • Preparació del showreel (1 ECTS)
 • Guió (1 ECTS)
 • Gestió de producció (1 ECTS)
 • Idiomes: francès o espanyol / anglès 3×2 (6 ECTS)
 • Pràctiques en empresa (9 ECTS)

MÒDULS

 • Creació de personatges per a videojocs (1 ECTS)
 • Pintura japonesa Sumi-e (1 ECTS)

TOTAL de 60 ECTS

4t CURS

ASSIGNATURES – ESPECIALITZACIÓ ANIMACIÓ 2D/3D

 • Projecte de curtmetratge (26 ECTS)
 • Animació 2D (8 ECTS): Perfeccionament de la tècnica per a arribar a un nivell de competència òptim.
 • Animació 3D (8 ECTS): Perfeccionament del acting i del lip sync.
 • Preparació del showreel (1 ECTS)
 • Acting per a animadors (2 ECTS)
 • Idiomes: francès o espanyol / anglès 3×2 (4 ECTS)
 • Pràctiques en empresa (9 ECTS)

MÒDULS

 • Acting en Animació 3D (1 ECTS)
 • Acting en Animació 2D (1 ECTS)

TOTAL de 60 ECTS

ASSIGNATURES – ESPECIALITZACIÓ 3D GENERALISTA

 • Projecte de curtmetratge (31 ECTS)
 • Modelatge 3D (3 ECTS): Creació d’un projecte personalitzat per alumne perquè mostri les seves habilitats específiques (creació de personatges i entorns, il·luminació, VFX)
 • Texturitzat i rendering (2 ECTS): Creació d’un projecte personalitzat per alumne perquè mostri les seves habilitats específiques (creació de personatges, il·luminació, shading, rendering).
 • Modelatge orgànic 3D (2 ECTS): Creació d’un projecte personalitzat per alumne perquè mostri les seves habilitats específiques (creació de personatges i entorns).
 • Rigging (3 ECTS): Creació d’un projecte personalitzat per alumne perquè mostri les seves habilitats específiques (rigging de personatges i props).
 • VFX (3 ECTS): Cada estudiant elabora un projecte personalitzat que mostra les seves habilitats específiques quant a creació d’efectes visuals.
 • Preparació del showreel (1 ECTS)
 • Idiomes: francès o espanyol / anglès 3×2 (4 ECTS)
 • Pràctiques en empresa (9 ECTS)

MÒDULS

 • Videojocs Nivell 2 Unreal (2 ECTS): Nivell avançat en creació de tots els elements necessaris d’un videojoc (entorns, importació d’animacions, il·luminació, efectes especials) estil triple A.

TOTAL de 60 ECTS

ASSIGNATURES – ESPECIALITZACIÓ ART

 • Projecte de curtmetratge (30 ECTS)
 • Character design (5 ECTS)
 • Digital painting / Concept Art (5 ECTS)
 • Modelatge orgànic 3D (2 ECTS)
 • Storyboard (2 ECTS)
 • Preparació del showreel (1 ECTS)
 • Idiomes: francès o espanyol / anglès 3×2 (4 ECTS)
 • Pràctiques en empresa (9 ECTS)

MÒDULS

 • Creació de personatges per a videojocs (1 ECTS)
 • Pintura japonesa Sumi-e (1 ECTS)

TOTAL de 60 ECTS

Sortides professionals

Animador 2D

Realització de projectes d’animació 2D en diferents contextos i per a diversos públics.

Animador 3D

Creació d’imatges en moviment utilitzant objectes, personatges o éssers en un espai tridimensional per a cinema, televisió, publicitat, videojocs, etc.

Storyboard artist

Realització del guió gràfic i el disseny de la narrativa visual d’una història.

Concept artist

Creació de personatges, entorns i universos per diversos projectes audiovisuals.

3D generalist artist

Perfil versàtil que participa en totes les fases del procés de producció d’un projecte d’Animació o videojocs.

Modeler/ digital sculptor

Especialista en modelatge de personatges o d’entorns en 3D, escultura digital, modelat de personatges i objectes, expressions facials i texturització de personatges i d’objectes.

Rigger

Encarregat de dotar d’esquelet i controladors, tant a personatges com a props.

Lighter

Composició de la imatge i de la il·luminació de les escenes perquè contribueixi a ressaltar o dissimular les formes que la componen.

VFX artist

Encarregat de crear els efectes especials utilitzant càlcul de fluids per a explosions, fums, líquids; així com col·lisions per a destruccions i dinàmiques de roba per a calcular aquesta i deformacions d’objectes.

Generalist Game Artist

Artista 3D Generalista altament creatiu i polifacètic, amb experiència en art per a videojocs.

Projectes d’estudiants

Mejores proyectos

Professors

Testimonis

Vols ampliar informació sobre aquest programa?

Vols estudiar Animació 2D/3D i Videojocs?

Emplena aquest formulari i contactarem amb tu per a informar-te sobre el procés de matriculació en L’Idem. Tots els camps són obligatoris.

Preus

Cost Global

El cost del Bachelor’s program d’Animació 2D/3D i Videojocs és de es de 9.200€ por curs.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A ESTOS ESTUDIOS?

 • Estudiants amb títol de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Titulats universitaris
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers equivalents a Batxillerat

Beques

Per facilitar l’accés a l’oferta formativa dels campus de L’Idem, des de l’escola dediquem una atenció especial a la promoció del talent a través de diverses modalitats d’ajudes a l’estudi.

Discapacitat
Ajuda al llarg de tota la formació a L’Idem Barcelona. Imprescindible presentar el document oficial acreditatiu.

Estudiants Internacionals
Concedida a candidats internacionals amb estudis de Batxillerat o equivalents, o estudis universitaris previs per ajudar en les despeses d’allotjament i desplaçament durant el primer any d’estudis.

Excel·lència Acadèmica
Per a estudiants de Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior o estudis equivalents amb una mitjana de 9 que accedeixin per primera vegada a l’escola.

Família Monoparental
Ajuda al llarg de tota la formació a L’Idem Barcelona. Imprescindible presentar el document oficial acreditatiu.

Família Nombrosa
Ajuda al llarg de tota la formació en L’Idem Barcelona. Imprescindible presentar el document oficial acreditatiu.

Mobilitat
Ajudes orientades a facilitar la mobilitat d’estudiants nacionals la residència dels quals està situada a més de 200 km de L’Idem Barcelona, i necessitin una ajuda per traslladar-se durant el primer any d’estudis.

Talent Creatiu
Reconeixen i fan costat a estudiants destacats, amb ments brillants i creatives.

Les beques i ajudes atorgades es fan efectives mitjançant un descompte sobre el cost total del curs. Per a més informació pots contactar amb el nostre Departament d’Admissions.