Render de producte

Autor

Sara Queraltó

Programes

ZBrush, Autodesk Maya, Substance Painter, Adobe Photoshop

Skills

Renderitzat / Texturizado / Dinàmiques de llum / Materials no PBR (Physically Based Rendering)

Sobre el projecte

El renderitzat és la penúltima fase de la producció d’una imatge en 2 o 3 dimensions; per a començar-la és necessari que estiguin finalitzats la il·luminació, els materials i la geometria de l’escena a treballar. En el seu projecte, la Sara Queraltó ha creat dos renders de producte.

Altres projectes d’Animació