render-producto-sara-queraltó

Render de producte

Autor

Sara Queraltó

Programes

zBrush, Autodesk Maya, Substance Painter, Photoshop

Skills

Renderitzat / Texturizado / Dinàmiques de llum / Materials no PBR (Physically Based Rendering)

Sobre el projecte

El renderitzat és la penúltima fase de la producció d’una imatge en 2 o 3 dimensions; per a començar-la és necessari que estiguin finalitzats la il·luminació, els materials i la geometria de l’escena a treballar. En el seu projecte, la Sara Queraltó ha creat dos renders de producte.

render-producto-sara-queraltó
render-producto-sara-queraltó-2
render-productor-sara-queralto-3

Altres projectes d’Animació