Quadrúpede amb genet

Autor

Samuel Souto

Programes

Toon Boom Harmony

Skills

Anatomia, disseny de personatges, animació 2D

Sobre el projecte

A partir d’un personatge dissenyat per ell mateix, el nostre estudiant de 2n d’Animació Alba García ha animat un cicle de córrer singular: un genet d’aspecte inspirat en un peix conduint un vehicle de quatre rodes.

Altres projectes d’Animació