cuadrupedo-con-jinete

Quadrúpede amb genet

Autor

Jordi Galarza

Programes

Toon Boom Harmony

Skills

Anatomia, disseny de personatges, animació 2D

Sobre el projecte

Aquesta pràctica ha consistit en animar un cicle de córrer per a un quadrúpede amb genet.

A partir dels personatges dissenyats per ell mateix, el nostre estudiant de 2n curs dels estudis superiors en Animació 2D/3D i Videojocs ha realitzat aquesta animació de la locomoció del quadrúpede amb el programari Toon Boom Harmony.

Altres projectes d’Animació