Il·luminació natural i nocturna

Autor

Sonja Civit

Programes

Autodesk Maya, ZBrush i Substance Painter / motor de render Arnold / Nuke

Skills

Renderitzat / Texturizado / Dinàmiques de llum

Sobre el projecte

Com treballar la il·luminació d’una escena en diferents moments del dia? Aquest ha estat l’objectiu del projecte d’il·luminació de carrer realitzat per la nostra estudiant de l’especialització 3D Generalista. Aquest treball s’ha desenvolupat en diverses fases. El resultat obtingut per Sonja, segons el coordinador del generalista 3D de L’Idem Esteve Garriga, “ha estat molt realista”.

Altres projectes d’Animació