Il·luminació natural i nocturna

Autor

Sonja Civit

Programes

Autodesk Maya, zBrush i Substance Painter / motor de render Arnold / Nuke

Skills

Renderitzat / Texturizado / Dinàmiques de llum

Sobre el projecte

Com treballar la il·luminació d’una escena en diferents moments del dia? Aquest ha estat l’objectiu del projecte d’il·luminació de carrer realitzat per la nostra estudiant de l’especialització 3D Generalista. Aquest treball s’ha desenvolupat en diverses fases. El resultat obtingut per la Sonja , segons el seu professor, “ha estat molt realista”.

Altres projectes d’Animació