Il·luminació natural i nocturna

Autor

Marta Viaplana

Programes

Autodesk Maya, ZBrush i Substance Painter / motor de render Arnold / Nuke

Skills

Renderitzat / Texturizado / Dinàmiques de llum

Sobre el projecte

El projecte d’il·luminació de carrer de Marta Viaplana mostra una escena en diferents moments del dia: diürna i nocturna. Per a realitzar-lo, la Marta ha seguit les següents fases de treball. Segons l’Esteve Garriga, professor de 3D Generalista de L´Idem, la nostra estudiant ha aconseguit obtenir una escena realista.

Altres projectes d’Animació