proyecto 3d generalista estudiante l'idem

Sky hunter

Autora

Marta Colmenero

Softwares utilizados

Autodesk Maya, ZBrush, Substance Painter

Competències adquirides

Sculpting / Retopologia /UVs / Renderitzat / Texturitzat / Shading / Lighting

Sobre el projecte

En aquest exercici l’estudiant Marta Colmenero ha preparat un personatge funcional tant per a Animació com per a Game. Inspirant-se en el concept de la col·lecció Gran Espirit de Mr.恶魔(垫底的画史), ha creat a Sky Hunter. Un personatge d’estil realista el modelat del qual té una topologia 100% quad. Marta ha presentat “un treball fantàstic”, ens ha explicat Esteve Garriga, coordinador de l’àrea 3D Generalista.

proyecto 3d generalista l'idem
proyecto 3d generalista l'idem
proyecto 3d generalista l'idem

Altres projectes d’Animació