Dinàmiques de llum

Autor

Estudiants de 2n Animació

Programes

Autodesk Maya / motor de render Arnold

Skills

Renderitzat / Texturizado / Dinàmiques de llum

Sobre el projecte

Aquest projecte ha consistit en l’estudi de llums sobre el bust d’una persona. Una pràctica que ha permès als nostres estudiants aprendre a aplicar correctament la il·luminació a un projecte. I, utilitzant diverses dinàmiques de llum, augmentar la profunditat i l’abast de les composicions.

Altres projectes d’Animació