lighting-sonja-civit

Render d’infoarquitectura

Autor

Andrea Delgado

Programes

Autodesk Maya / motor de render Arnold / Nuke / Substance Painter / Photoshop

Skills

Compositing, texturing/shading, lighting, render, postproduction

Sobre el projecte

L’Andrea Delgado ha realitzat un projecte de infoarquitectura d’interior en el qual ha treballat la il·luminació i els materials d’una cuina. En aquest, ha creat tres ambientacions: una de dia, una altra de nit i una tercera de temàtica lliure. La nostra estudiant ha realitzat aquests exercicis amb materials PBR (Physically Based Rendering).

Altres projectes d’Animació