Render d’infoarquitectura

Autor

Andrea Delgado

Programes

Autodesk Maya / motor de render Arnold / Nuke / Substance Painter / Adobe Photoshop

Skills

Compositing, texturing/shading, lighting, render, postproduction

Sobre el projecte

L’Andrea Delgado ha realitzat un projecte d’infoarquitectura d’interior en el qual ha treballat la il·luminació i els materials d’una cuina.

Altres projectes d’Animació