Render de producte

Autor

Sonja Civit

Programes

Autodesk Maya, ZBrush, Substance Painter, Nuke, Adobe Photoshop

Skills

Renderitzat / Texturizado / Dinàmiques de llum / Materials no PBR (Physically Based Rendering)

Sobre el projecte

La penúltima fase de la producció d’una imatge en 2 o 3 dimensions és el renderitzat. I per a iniciar-la és necessari que els materials, la geometria i la il·luminació de l’escena a treballar estiguin finalitzats. En aquest punt, l’artista 3D generalista pot afegir textures amb un doble objectiu: dotar de realisme a la imatge final del render i establir les dinàmiques de llum sobre els materials.

Aquest projecte realitzat per la nostra estudiant de 3er curs de l’especialització 3D Generalista ha consistit en la creació de tres renders: un vehicle de quatre rodes, un flotador i un gerro. Per a dur-los a terme ha utilitzat materials no PBR (Physically Based Rendering).

Altres projectes d’Animació