chess 3d animation

Jugada d’escacs

Autora

Nina Sabaté

Programa utilitzat

Autodesk Maya

Competències adquirides

Moviment i timing

Sobre el projecte

Els escacs és un joc d’estratègia que estimula la nostra capacitat d’anàlisi i síntesi. En aquest exercici, l’estudiant de l’especialització en Animació 3D Nina Sabaté proposa una animació dinàmica i fluida en la qual només ha utilitza el rig de les mans. Posteriorment i amb el programari Autodesk Maya, ha afegit un set de llums i textures bàsiques.

Altres projectes d’Animació