proyecto 3d generalista diorama estudiante l'idem

Diorama d’una cuina

Autora

Andrea Flores

Programes utilitzats

Autodesk Maya, Unreal, zBrush, Arnold, Substance Painter i Designer, Photoshop, Nuke, Premier.

Competències treballades

Pipeline, modelatge per a animacio, optimització per a game. Shadding, lighting, rendering, postproducció.

Sobre el projecte

479 / 5.000
Resultados de traducción
Resultado de traducción

En aquest exercici d?escenari 3D Andrea Flores proposa una preciosa cuina. El diorama d’estil cartoon està inspirat en la il·lustració ‘Cook Book’ de l’artista Brittnie. I en ell la nostra estudiant de 4t d’Animació presenta dues geometries: una per a Animació 100% quads, i una altra per a motor de render en temps real optimitzada.

Segons Esteve Garriga, coordinador de l’àrea 3D Generalista de l’escola, Andrea ha presentat “un treball subtil i ple de detalls”.

Otros proyectos de Game Art