proyecto 3d generalista diorama estudiante l'idem

Diorama d’una cuina

Autora

Andrea Flores

Software

Autodesk Maya, Unreal, zBrush, Arnold, Substance Painter y Designer, Photoshop, Nuke, Premier.

Competències treballades

Pipeline, modelat per a animacion, optimització per a game. Shadding, lighting, rendering, postproducció.

Sobre el projecte

En aquest exercici d’escenari 3D Andrea Flores proposa una preciosa cuina. El seu diorama d’estil cartoon està inspirat en la il·lustració ‘Cook Book’ de l’artista Brittnie. I en ell la nostra estudiant de 4t d’Animació presenta dues geometries: una per a Animació 100% quads, i una altra per a motor de render en temps real optimitzada.

Segons Esteve Garriga, coordinador de l’àrea 3D Generalista de l’escola, Andrea ha presentat “un treball subtil i ple de detalls”.

Altres projectes de Game Art