daniel-sabate-1

Entorn per a Videojocs

Autor

Daniel Sabaté

Programes

Maya / Zbrush / Substance Painter / Unreal Engine

Skills

Composició, Blocking, HardSurface, Scullpting, Texturing, Lighting i Real-Time Rendering

Sobre el projecte

Recrear un entorn optimitzat per a videojocs i visualització en real time. Aquest ha estat l’objectiu d’aquest projecte i, per aconseguir-lo, el nostre estudiant ha utilitzat el programari Unreal Engine durant la fase de renderitzat.

La llum i aura que emanen del treball d’en Daniel fan que el seu projecte tingui caràcter.

daniel-sabaté-2
daniel-sabate-3
daniel-sabate-4

Altres projectes de Game Art