teapot africa trillo

Diorama Teapot

Autora

Àfrica Trillo

Programas utilizados

Autodesk Maya, Unreal, zBrush, Arnold, Substance Painter y Designer, Photoshop, Nuke, Premier.

Competencias trabajadas

Pipeline, modelado para animacion, optimización para game. Shadding, lighting, rendering, postproducción.

Acerca del proyecto

Per a aquest exercici d’escenari 3D en estil cartoon, Àfrica Trillo ha realitzat un diorama creat a partir del concept ‘Tea House Rest Stop’ de Jourdan Tuffan. Aquest entorn la nostra estudianta de 4t d’Animació presenta dues geometries: una per a Animació 100% quads, i una altra per a motor de render en temps real optimitzada.

Segons Esteve Garriga, coordinador de l?àrea 3D Generalista de l?escola, Àfrica ha presentat un gran treball. “El procés de producció és impecable i ha buscat l’excel·lència al resultat”, ens ha comentat.

Otros proyectos de Game Art