teapot africa trillo

Diorama Teapot

Autora

Àfrica Trillo

Programes utilitzats

Autodesk Maya, Unreal, zBrush, Arnold, Substance Painter y Designer, Photoshop, Nuke, Premier.

Competències treballades

Pipeline, modelat per a animacion, optimització per a game. Shadding, lighting, rendering, postproducció.

Sobre el projecte

Per a aquest exercici d’escenari 3D en estil cartoon, Àfrica Trillo ha realitzat un diorama creat a partir del concept ‘Tea House Rest Stop’ de Jourdan Tuffan. En aquest entorn la nostra estudiant de 4t d’Animació presenta dues geometries: una per a Animació 100% quads, i una altra per a motor de render en temps real optimitzada.

Segons Esteve Garriga, coordinador de l’àrea 3D Generalista de l’escola, l’Àfrica ha presentat una gran feina. “El procés de producció és impecable i ha buscat l’excel·lència en el resultat”, ens ha comentat.

Altres projectes de Game Art