Groom

Autor

Àfrica Trillo

Programes

Xgen del programari Autodesk Maya

Skills

Trabajar densitat, gruix, suavitat i formes de pèl

Sobre el projecte

En aquest projecte la nostra estudiant ha creat fluids, groom (pèl), roba i simulacions dinàmiques d’objectes rígids i partícules. Per a l’Alejandro López, professor de VFX de L’Idem, l’objectiu d’aquesta pràctica ha estat que cada estudiant sigui autònom en l’ús de Maya per a saber afrontar amb èxit qualsevol efecte.

La dificultat del projecte de l’Àfrica ha estat aconseguir harmonitzar els diferents tipus de pèl que coexisteixen en la figura. En aquest personatge conviuen una estètica animal (pell i accessoris) amb una més humanitzada (trena, serrell), ens ha explicat Alejandro López. El resultat obtingut per la nostra alumna és sorprenent.

Altres projectes de VFX