cat-groom-sara-queralto

Cat Groom

Autor

Sara Queraltó

Programes

Xgen del programari Autodesk Maya

Skills

Trabajar densitat, gruix, suavitat i formes de pèl

Sobre el projecte

Amb l’objectiu de perfeccionar el domini del programari Autodesk Maya, en aquest projecte la Sara ha creat roba, fluids, groom i simulacions dinàmiques d’objectes rígids i partícules. Segons l’Alejandro López, professor de VFX de L’Idem Barcelona, la seva proposta té un molt bon acabat.

cat-groom-sara-queralto-1

Altres projectes de VFX