cecile josse equipo docente l'idem

Cecile Josse

Titulació: Animació | Disseny
Assignatura: 3D Generalista

Llicenciada en Filologia Hispànica i Màster de Francés com a Llengua Estrangera per la Universitat de Haute-*Bretagne de Rennes. Postgrau en traducció de l’anglès al francès pel Institute of Linguists de Londres.

Des de 1991 és professora de llengua i cultura francesa per a adults, empreses, particulars i grups, a tots els nivells. A més, és examinadora i correctora de les proves orals i escrites del DELF (A1-B2), i examinadora del TCF (Test de Connaissance du Français).

Més professors d’Idiomes