Alex Orpín

Titulació: Animació / Disseny
Assignatura: Llengua anglesa
Llicenciada en Art per la Universitat d’Edimburg i especialitzada en l’ensenyament de llengua anglesa per la International TELF Academy. Des de 2019 és professora d’anglès com a llengua estrangera (TEFL Teacher) per a joves estudiants i adults de nivell elemental a avançat.

Més professors d’idiomes