camerino circense proyecto concept art estudiante l'idem

Camerino Circense

Autora

Lucía Molner

Programes utilitzats

Adobe Photoshop

Competències adquirides

Color keys, dibujo

Sobre el projecte

En aquest exercici de fons, el nostre professor de Concept Art Arly Jones ha proposat crear una ambientació lliure que respongui a aquesta pregunta: On t’agradaria ser-hi? La proposta de Lucía destaca per la seva originalitat: la nostra estudiant voldria estar en un camerino circense.

Segons comenta Arly, Lucía ha realitzat una excel·lent tasca de recerca en els detalls: bona selecció i meticulós tractament de cadascun. A més a més, el treball d’il·luminació de l’escena és molt destacable. “Ha sabut combinar tècnica i creativitat en un llenguatge gràfic fàcil de connectar”, ha assenyalat Arly. I això permet a l’espectador “situar-se immediatament a l’entorn proposat”, ha afegit.

Según comenta Arly, Lucía ha realizado una excelente labor de investigación en los detalles: buena selección y meticuloso tratamiento de cada uno de ellos. Además, el trabajo de iluminación de la escena es muy destacable. “Ha sabido combinar técnica y creatividad en un lenguaje gráfico fácil de conectar”, ha señalado Arly. Y esto permite al espectador “situarse de inmediato en el entorno propuesto”, ha añadido.

proyecto estudiante l'idem background
proyecto estudiante l'idem background

Altres projectes de Concept Art