Identité visuelle

Autor

Mariona Jiménez, Richard Billard, Alba Farré, Artús Ferrer, Jordi Espinosa, Aleix Suárez, Rubén Oses, Tomàs Robres, Carlos Flores

Disciplina disseny

Història del disseny

Sobre el projecte

Projecte inspirat en les avantguardes del segle XX l’objectiu del qual ha estat explorar els llenguatges visuals dels principals moviments artístics del segle passat.

Altres projectes de Disseny