jordi galarza módulo unity

Mòdul Unity

Author

Jordi Galarza

Software

Unity

About the project

Durant una setmana, els estudiants de 2n curs dels estudis superiors d’Animació 2D/3D i Videojocs han realitzat un mòdul d’Introducció a Unity, coordinat pel nostre professor de Videojocs Edu Morales. Aquesta és la proposta d’entorn per a videojocs creada per Jordi Galarza.

Altres projectes de Game Art